Psixoloji müharibənin strateji məqsədləri

Məlumatın ən böyük güc olaraq istifadə ediləcəyi gələcəyin müharibələrində, psixoloji müharibənin məqsədləri daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu müharibənin strateji  məqsədlərini qavramağın çox əhəmiyyətli olduğunu bilməliyik:

  1. Düşmənin siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi baxımdan zəifliyi istismar edilərək onun müharibə gücünü zəiflətmək.
  2. Qurtarılan bölgələri təşkilatlandırıb idarəetməni asanlaşdırmaq.
  3. Düşmənin məğlubiyyətini təmin etmək üçün düşüncə, həyəcan, meyl və davranışlara israrlı təsirlər edərək dirəniş və döyüş əzmini qırmaq, əhvalı pozaraq mənəvi çöküntüyə düçar etmək və qorxu hissi oyandıraraq cəsarətlərini qırmaq.

2008-ci ildən bəri proqramlaşdırma və texnologiya ilə maraqlanıram. Layihələrdə əsasən PHP (ehtiyac olduqda Python) istifadə edirəm. Son zamanlarda Maşın Öyrənilməsi sahəsində layihələr üzərində işləyirəm.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Footer