MySQL funksiyaları

MySQL verilənlər bazası sorğularında ən çox istifadə edilən funksiyalar və parametrləri.

mysql_connect(server, istifadəçi adı, şifrə)
MySQL serveri ilə əlaqə yaradır.

mysql_close(bağlantı)
MySQL əlaqəsini bağlayır.

mysql_select_db(verilənlər bazası adı, əlaqə)
MySQL verilənlər bazasını seçər.

mysql_query(sorğu)
Verilənlər bazasına sorğu göndərir.

mysql_create_db(verilənlər bazası adı, əlaqə)
MySQLdə verilənlər bazası yaradır.

mysql_num_rows(nəticə)
Nəticədəki sətir sayını göstərir.

mysql_num_fields(nəticə)
Nəticədəki sahə sayını göstərir.

mysql_drop_db(verilənlər bazası adı, əlaqə)
İfadə edilən verilənlər bazasını serverdən silir.

mysql_fetch_array(nəticə, nəticə tipi)
Nəticələri silsilə olaraq götürür.

mysql_free_result(nəticə)
Nəticələr üçün təyin edilən yaddaşı boşaldır.

mysql_list_fields(verilənlər bazası adı, cədvəl adı, əlaqə)
Nəticədəki bütün cədvəl sahələrini siyahıya alır.

mysql_list_dbs(bağlantı)
Serverdəki bütün verilənlər bazalarını siyahıya alır.

mysql_list_tables(verilənlər bazası, əlaqə)
Verilənlər bazasındakı bütün cədvəlləri siyahıya alır.

mysql_tablename(nəticə)
Verilənin aid olduğu cədvəlin adını göstərir.

mysql_result(nəticə, sətir nömrəsi, sahə)
Sorğudan dönən nəticələri götürür.

mysql_ping(bağlantı)
MySQL əlaqəsinin aktiv olub olmadığını nəzarət edir.

mysql_info(bağlantı)
Son sorğu haqqında məlumat göstərir.

mysql_get_server_info(bağlantı)
MySQL server versiyası haqqında məlumat göstərir.

mysql_errno(bağlantı)
Bir əvvəlki əməliyyatdakı MySQL səhv nömrəsini göstərir.

mysql_error(bağlantı)
Bir əvvəlki əməliyyatdakı MySQL səhv mesajını göstərir.

2008-ci ildən bəri proqramlaşdırma və texnologiya ilə maraqlanıram. Layihələrdə əsasən PHP (ehtiyac olduqda Python) istifadə edirəm. Son zamanlarda Maşın Öyrənilməsi sahəsində layihələr üzərində işləyirəm.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Footer