Hərbi psixoloji müharibə

Hərbi psixologiya

Demokratiya ən yaxşı yol deyil, tək yoldur. M. Gandhi

Psixoloji Müharibə (PM), həm müharibədə, həm sülh şəraitində insanların duyğu düşüncə və davranışlarını dəyişdirmək məqsədi ilə məlumatın istifadə edilməsi olaraq təyin olunur.

İnsanlıq tarixində üç dövr var. Bunlar köləlik dövrü, işçilik dövrü və bu gün yaşanan azadlıq dövrüdür. Azadlıq dövründə güc mərkəzləri nəzarəti  əllərində tutabilmək üçün təzyiq, təhdid və qorxutmaq metodları yerinə, daha çox təbliğat istifadə etməyə başladılar.

Günümüzdə hakimiyyət silah və qol gücündən çıxaraq məlumat və texnologiyanın əlinə keçdi. Məlumat və texnologiyaya sahib olub onu ən yaxşı tətbiq edənlər hakimiyyətdə olacaqlar.

Yüksək texnologiyaya sahib olan ABŞ və digər Qərb ölkələrinin hərbi qərargahları gələcəyin müharibələri üçün hazırlaşırlar. Bu müharibələrdə güllə yerinə məlumat istifadə ediləcək. Müharibəni kimin qazanacağını texnologiya təyin edəcək.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *